Nejprodávanější produkty

DomekBytZahrada

Reklamace pro nesplnění jakosti při převzetí - vady výrobku

Jméno a příjmení.......................................................................

 

Adresa......................................................................................

 

Telefon a e-mail........................................................................

 

Radek Novák

IČ: 68463847

Hřibsko 21, 503 21 Stěžery

 

V ….............  dne..................

 

Vážení,

 

dne …………………………….. jsem ve vaší provozovně ve vašem e-shopu levny-eshop.cz zakoupil(a) následující zařízení/produkt/službu:

 

 

na kterém se vyskytla následující závada:

 

 

 

 

Vzhledem k tomu, že se vada na věci projevila do šesti měsíců od koupě, uplatňuji právo na (nehodící se škrtněte)

• bezplatné odstranění vady opravou

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci

• přiměřenou slevu z kupní ceny

z důvodu nesplnění jakosti zboží při převzetí ve smyslu § 2161 ve spojení s § 2169 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů.

 

Zároveň vás žádám o vystavení písemného potvrzení dané reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil(a), co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požaduji a následně o potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace.

 

Předem děkuji za kladné vyřízení

 

 

podpis: